Home CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ Thị trường ngày 16-07 thế nào? Kế hoạch trading phái sinh