Home CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ Chứng khoán Vnindex ngày 19-05-2020. Gap kiệt sức? Báo hiệu điều chỉnh.