Home CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH Phái sinh VN30F1M ngày 08/05/2020. Biến động kinh hoàng.