Home BLOG Nhận định thị trường chứng khoán VNINDEX ngày 23-10-2019