Home CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ Nhận định thị trường chứng khoán Vnindex ngày 11-10-2019. Tuần tiền đề để chinh phục vùng 1000.