Home CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ Nhận định thị trường chứng khoán Vnindex ngày 17-09-2019