Home CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ Nhận định thị trường chứng khoán Vnindex ngày 12-09-2010