Home CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ Nhận định thị trường chứng khoán Vnindex ngày 11-09-2019