Home CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ Nhận định thị trường chứng khoán Vnindex 10-09-2019