Home CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ Nhận định thị trường chứng khoán Vnidex 09-09-2019