Home CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ Nhận định thị trường chứng khoán VNindex ngày 06-09-2019