Home CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ Nhận định thị trường chứng khoán Vnindex – 05-09-2019