Home NHẬN ĐỊNH Nhận định thị trường chứng khoán Vnindex ngày 22/08/2019 – Mẫu hình nến đảo chiều có xuất hiện ?