Home NHẬN ĐỊNH Thị trường chứng khoán Vnindex ngày 21-08-2019