Home NHẬN ĐỊNH Nhận định thị trường chứng khoán VNINDEX ngày 12/07/2017