Home CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ Nếu Nhân dân tệ mất giá, áp lực với VND cũng không hề nhỏ