⚔️Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc của các ngân hàng.⚔️

⚔️Quyết định số 2497/QĐ – NHNN ngày 29/11/2019 về mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước quy định, lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VND là 0,8%/năm, lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng VND là 0%/năm; lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0%/năm, lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0,05%/năm.
⚔️So với mức 1,2%/năm theo Quyết định 1716/QĐ-NHNN năm 2005, lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VND áp dụng theo quy định mới đã giảm tới 0,4 điểm phần trăm.

⚔️Tỷ lệ dự trữ bắt buộc hiện hành cho các tổ chức tín dụng thì là 3% cho tiền gửi VND đối với không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 12 tháng. Còn 12 tháng trở lên là 1%. Tức là có 100 đồng tiền gửi thì ngân hàng phải dành ra 3 đồng hoặc nhiều hơn để gửi tại NHNN.

Không có mô tả ảnh.

Quyết định này trước mắt sẽ có 2 tác động
?Giảm lãi tiền gửi của tổ chức tín dụng tại NHNN xuống 0.4 điểm phần trăm một năm cho kỳ hạn dưới 12 tháng. Điều này sẽ làm giảm một phần lợi nhuận khi các tổ chức tín dụng gửi tiền dự trữ bắt buộc của mình. Tuy nhiên theo mình thì phần lợi nhuận bị giảm này không đáng kể.
?Phần tiền gửi vượt quá dữ trự bắt buộc sẽ có lãi suất là 0%/năm. Điều này sẽ làm cho các tổ chức tín dụng không mặn mà với việc gửi phần tiền dôi ra cho NHNN nữa mà tích cực tiềm đối tác để cho vay. (Dù phần này cũng không nhiều)

Leave a Reply